Disclaimer

De exploitant van deze website (GNH Consult BVBA hierna te noemen GNH) heeft met zorg deze site samengesteld door gebruik te maken van diverse publiekelijke bronnen.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat onjuistheden op deze website kunnen voorkomen en dat GNH daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk danwel verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door GNH verstrekte informatie en de eventuele contacten die tot stand zijn gebracht. Zowel de investeerders als ook de geldzoekers handelen geheel voor eigen rekening en risico en kunnen GNH daarvoor nimmer aansprakelijk houden en aansprakelijk stellen.

GNH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op deze website.